Lahjoitus -ja keräyslupainfo

30.12.2021

Luvan saaja:
Pohjois-Pohjanmaan ev.lut. Kansanlähetys ry.

Luvan myöntäjä:
Oulun Poliisilaitos

Luvan numero:
RA/2021/1345

Toimeenpanoaika:
1.12.2021- voimassa toistaiseksi

Toimeenpanoalue
Pohjois-Pohjanmaan alue.

Kerättävien varojen käyttötarkoitus:
Kerätyt varat käytetään Pohjois-Pohjanmaan alueella opetus-, julistus ja evankelioimistyöhön. Varoilla katetaan edellä mainitussa toiminnassa tarvittavien toimitilojen vuokria sekä henkilöstö-, tarjoilu- ja tiedottamiskuluja. Lisäksi kerättyjä varoja käytetään lähetystyön tukemiseen.

Kuva: Unsplash/Clay Banks